Tetsudon Kaiju dream match

  • 2017
  • Japón
  • 115 min.

Dirección Varios

Directores: Artegg Yumi, Takashi Iitsuka, Tatsuke Aoi, Akira Hisihida, Satoshi Imai, Tomohiko Iwasaki, Ikki, Hideki Oka, Hideo Okamotto, Kenggo Okuno,  Kenzaku Tanizawa, Syu Kageyama,  Keita Kinoshita, Kazuky Kiyomoto, Hiroyuki Keytora, Devi Kovayashi, Kiyotaka Taguchy, Sen- Ichi Tamura, Hikaru Tsukuda, Kenji Nakama, Kiyoto Naruse, Yoshihiro Nishimura, Akira Nobi, Hayatomaru, Tomo Hiakutake, Bueno, Yuki Misuno,  Ulises Guzmán ULICARDO & Leung Chung – Man

Tetsudon: The Kaiju Dream Match es una maravillosa ensalada de técnicas y narrativas cinematográficas a veces paródicas, a veces experimentales, a la japonesa con un poco de picante mexicano. Con la participación del mexicano Ulises Guzmán, el único extranjero de 17 directores entre  los cuales destacan Sion Sono (Suicide Club, Pez Mortal, Vamos a jugar al infierno), en un fabuloso cameo; Yoshihiro Nishimura (Tokio Gore Police, Helldriver, Vampire Girl vs Frankenstein Girl), Kiyotaka Taguchi (UltramanX, Ultraman Orb), Hideki Oka (Urutoraman Saga, Tomica hero rescue force) y Tomohiko Iwasaki (Fool Japan, Tetsudon ABC).

Estreno latinoamericano.

Horarios

Cineteca Nacional

25 de Agosto

  • 20:30

Cinematógrafo del Chopo

27 de Agosto

  • 17:00